Prijava na portal
Vaša prijava je poslana!
Greška, pokušajte ponovno
{{ mailer.error }}

OD PRIPARNE PRERADE TRUPACA DO FINALNOG PROIZVODA

1.dovoztrupaca-3.jpg2.sortiranjetrupaca-3.jpg3.rezanjetrupaca-3.jpg4.skladitenjepaleta-3.jpg5.krojanica-3.jpg6.strojnaobradauniwin.jpg7.radnastrojuuniwin.jpg8.obradadrva.jpg9.-strojnaobradamasterwood.jpg10.okvirnaprea.jpg11.lakirnica.jpg12.lakirnica-brusilica.jpg13.montaaaluminija.jpg14.okivanje.jpg15.skladitenjealuminija.jpg16.obradaaluminija.jpg17.manipulatorstaklo.jpg18.skladitenjegotovihproizvoda.jpg

Zašto smo drugačiji? Kod nas je proizvodni proces tehnološki potpuno zatvoren i zaokružen.

Direktno iz okolnih šuma Gorskog Kotara transportiramo svježe trupce na primarnu preradu u pilanu, drvo se zatim suši u našim sušarama na potrebnih 12 % vlage i odlazi na finalnu preradu u gotov proizvod gdje se koriste moderni strojevi sa CAD/CAM tehnologijom i implementiran sustav u kojem se kompjuterom planira i prati proizvodnja kroz sve segmente proizvodnog procesa.

Prednost ovako zaokruženog procesa je u mogućnosti kontrole ulaznog materijala i osiguranja najviše razine kvalitete naših proizvoda.Pružamo podršku i termičkim i statičkim 
izračunima za vaše projekte.

Pridružite se prodajnoj mreži naših partnera. 
Provjerite pogodnosti koje nudimo.