Prijava na portal
Vaša prijava je poslana!
Greška, pokušajte ponovno
{{ mailer.error }}

Provedba projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda

Provedba projekta sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda

Provedba projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva Lokve d.o.o. implementacijom naprednih informacijsko – komunikacijskih tehnologija“.

Društvo Lokve d.o.o. je 17. ožujka 2016. započelo sa provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva Lokve d.o.o. implementacijom naprednih informacijsko – komunikacijskih tehnologija“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.


Provedbom projekta Lokve d.o.o će unaprijediti informatiziranost svog poslovanja nadogradnjom i povezivanjem postojećih programskih rješenja te implementacijom nove web stranice. Uspostaviti će kontrolu nad svim fazama poslovanja, postići učinkovitu organizaciju tijeka rada u proizvodnji, pravovremenu nabavu potrebnog repromaterijala, optimizirati stanje skladišta, unaprijediti vođenje računovodstva u dijelu obračuna proizvodnje te omogućiti informatizirano upravljanje imovinom Društva. Navedene promjene u konačnici će dovesti do  povećanja učinkovitost poslovanja i organizacije tijeka rada. Navedeno će se pozitivno odraziti i na uvjete rada zaposlenika, konkurentnost Društva, odnos prema kupcima i dobavljačima te posljedično na povećanje prihoda od prodaje i izvoza.


Ukupna vrijednost projekta je 1.152.693,64 kn pri čemu se iznos od 773.900,00 kn odnosi na bespovratnu potporu dok je preostalih 378.793,64 kn vlastito učešće investitora.


OSNOVNI PODACI O PROJEKTU


Ukupna vrijednost projekta: 1.152.693,64 kn 

Bespovratna sredstva:         773.900,00 kn 

Vrijeme provedbe:         17. ožujka 2016 – 17. studeni 2017

Opći cilj:                                         Doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u područjima

                                                                s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske primjenom novih

                                                                IKT rješenja u poslovnim procesima. 

Specifični cilj:                                 Poboljšanje tržišnog položaja te povećanje konkurentnosti i 

                                                                učinkovitosti poslovanja društva Lokve d.o.o. a) poboljšanjem 

                                                                interakcije s klijentima b) integriranjem poslovnih funkcija, 

                                                                optimizacijom poslovnih procesa i učinkovitom organizacijom rada 


Rezultati projekta:                        Izgrađena IKT infrastruktura; Nadograđena programska rješenja; 

                                                               Povezana nova i stara programska rješenja  


Kontakt osoba:                 Franjo Mihelčić  

e-mail:                                                   franjo@lokve-prozori.hr

tel:                                                          +385 51 508 302


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvojViše informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1169

 


Pružamo podršku i termičkim i statičkim 
izračunima za vaše projekte.

Pridružite se prodajnoj mreži naših partnera. 
Provjerite pogodnosti koje nudimo.